Bildung

Om hur en kost baserad på animaliska produkter påverkar miljö och hälsa  

Felice Schulze
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren begär att Europeiska unionen ska införa åtgärder för att upplysa allmänheten och de yrkesverksamma på hälsoområdet om de stora skadeverkningar som en kost baserad på animaliska produkter för med sig för miljö och hälsa, i motsats till den nytta som en växtbaserad kost för med sig. Framställaren påpekar att flertalet dödsfall i västvärlden, exempelvis de som förorsakas av hjärtsjukdom, cancer och diabetes, i stor utsträckning skulle kunna förebyggas om folk gick in för växtbaserad kost. Framställaren uppmanar Europeiska unionen att bevilja tillräckliga anslag för upplysning om vilka skadeverkningar som en kost baserad på animaliska produkter för med sig för miljö och hälsa, för att det så småningom ska ske en övergång till växtbaserad kost.

Thank you for your support, Felice Schulze

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international