Soziales

Om bristen på effektivt skydd mot missbruk av tidsbegränsade avtal för arbetstagare som anställs som sjöfolk 

Maria Grazia Belfiore
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över situationen för arbetstagare som anställs som sjöfolk i Italien, eftersom tidsbegränsade avtal missbrukas i strid med bestämmelserna i direktiv 1999/70/EG och det europeiska ramavtalet om visstidsarbete. Framställaren klagar särskilt över de metoder som tillämpas av Capitanerie di porto (hamnmyndigheterna), som driver de offentliga arbetsförmedlingskontoren för sjöfolk. Dessa myndigheter kringgår systematiskt bestämmelserna i artikel 326 i den italienska sjöfartslagen, där det föreskrivs att tidsbegränsade avtal får ha en varaktighet på högst ett år. Framför allt kritiserar framställaren de metoder som tillämpas av Rete Ferroviaria Italiana (RFI – det företag som bland annat bedriver färjetrafik med förbindelser till Sicilien och Sardinien). RFI har sedan 1995 använt sig av på varandra följande 78-dagarsavtal för att hantera sin konstanta personalbrist. Detta är olagligt och har lett till en utdragen och omfattande tvist mellan sjöfolk och RFI. Mot bakgrund av den osäkerhet och den risk för ojämlik behandling som skillnaderna i avgörandena från de behöriga italienska domstolarna har gett upphov till uppmanar framställaren Europaparlamentet att vidta åtgärder för att garantera ett verkligt skydd för arbete till sjöss i Italien.

Thank you for your support, Maria Grazia Belfiore

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international