Soziales

Puuttuvasta tehokkaasta suojelusta merenkulkijoina työskentelevien työntekijöiden määräaikaisten sopimusten väärinkäyttöä vastaan 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä valittaa Italiassa merenkulkijoina työskentelevien työntekijöiden tilanteesta eli työntekijöihin kohdistuvasta määräaikaisten sopimusten väärinkäytöstä, mikä on direktiivin 1999/70/EY säännösten ja määräaikaisia sopimuksia koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen vastaista. Vetoomuksen esittäjä valittaa etenkin merenkulkijoiden työvoimatoimistoja (ufficio di collocamento della gente di mare) hallinnoivien satamaviranomaisten (Capitanerie di porto) käytännöistä. Nämä viranomaiset kiertävät systemaattisesti merenkulkulain 326 pykälän säännöksiä, joissa mahdollistetaan enintään yhden vuoden kestävät määräaikaiset sopimukset. Vetoomuksen esittäjä arvostelee erityisesti Rete Ferroviaria Italianan (RFI) toimintaa. Yhtiö hoitaa muun muassa Sisilian ja Sardinian suunnan lauttaliikennepalveluja. Se on vuodesta 1995 lähtien käyttänyt peräkkäisiä 78 päivän määräaikaisia sopimuksia suoriutuakseen kroonisesta henkilöstöpulasta. Tämä on laiton käytäntö, joka on lietsonut pitkäkestoista ja laajaa kiistaa merenkulkijoiden ja RFI:n välillä. Vallitsevan epävarmuuden ja toimivaltaisten Italian tuomioistuinten vaihtelevista päätöksistä johtuvan epätasa-arvoisen kohtelun riskin vuoksi vetoomuksen esittäjä kehottaa Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin Italiassa tehtävän merityön tosiasiallisen suojelun varmistamiseksi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international