Soziales

Om mangel på effektiv beskyttelse mod misbrug af tidsbegrænsede kontrakter for søfolk 

Maria Grazia Belfiore
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over situationen for arbejdstagere, der er ansat som søfolk i Italien, og som er genstand for misbrug af tidsbegrænsede kontrakter i strid med bestemmelserne i direktiv 1999/70/EF og den europæiske rammeaftale om tidsbegrænsede kontrakter. Andrageren klager navnlig over de praksisser, der anvendes af Capitanerie di porto (havnemyndigheder), som forvalter de offentlige arbejdsformidlinger for søfolk. Disse myndigheder omgår systematisk bestemmelserne i artikel 326 i søfartsloven, som fastsætter en maksimal varighed på et år for tidsbegrænsede kontrakter. Andrageren kritiserer navnlig, at Rete Ferroviaria Italiana (RFI – det italienske selskab, der bl.a. står for færgetjenester mellem Sicilien og Sardinien) siden 1995 har benyttet sig af på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter af 78 dages varighed til at afhjælpe sin kroniske personalemangel. Dette er en ulovlig praksis, der har givet næring til en langvarig og omfattende tvist mellem søfolk og RFI. I betragtning af den usikkerhed og risiko for ulige behandling, som følger af modstridende afgørelser truffet af de kompetente italienske domstole, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger for at sikre en reel beskyttelse for søfolk i Italien.

Thank you for your support, Maria Grazia Belfiore

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international