Soziales

O neúčinnej ochrane pred zneužívaním zmlúv na určitú dobu v prípade členov lodnej posádky 

Maria Grazia Belfiore
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície sa sťažuje na situáciu pracovníkov, ktorí sú v Taliansku zamestnaní ako členovia lodných posádok a ktorých zmluvy na určitú dobu sú zneužívané v rozpore s ustanoveniami smernice 1999/70/ES a európskej rámcovej dohody o zmluvách na dobu určitú. Predkladateľka petície sa sťažuje najmä na postupy prístavných orgánov (Capitanierie di porto), ktoré riadiaverejné úrady práce pre členov lodných posádok. Tieto orgány systematicky obchádzajú ustanovenia článku 326 zákona o lodnej doprave, podľa ktorého sa majú zmluvy na určitú dobu uzatvárať najviac na jeden rok. Predkladateľka petície kritizuje predovšetkým konanie spoločnosti Rete Ferroviaria Italiana (RFI – spoločnosť, ktorá prevádzkuje okrem iného trajektové služby spájajúce Sicíliu a Sardíniu), ktorá už od roku 1995 využíva na seba nadväzujúce zmluvy na určitú dobu uzatvárané na 78 dní, aby tak riešila chronický nedostatok personálu. Ide o nezákonný postup, ktorý viedol k zdĺhavému a rozsiahlemu sporu medzi členmi lodných posádok a RFI. Vzhľadom na neistotu a riziko nerovnakého zaobchádzania vyplývajúce z rozdielnych rozhodnutí príslušných talianskych súdov predkladateľ petície vyzýva Európsky parlament, aby prijal opatrenia na zabezpečenie skutočnej ochrany práce v námornej doprave v Taliansku.

Thank you for your support, Maria Grazia Belfiore

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international