Tiere

O ochrane medveďa hnedého v Rumunsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície odsudzuje opatrenia miestnych orgánov v štyroch rumunských krajoch s vysokým výskytom medveďa hnedého, ktoré majú priamy vplyv na biotop medveďa a nútia ho opúšťať svoje územie, čo vedie k častejším stretom medveďa a človeka. Podľa predkladateľa petície miestne orgány zámerne prehliadajú rozsiahlu nezákonnú ťažbu dreva a udeľujú povolenia na výstavbu obytných domov vo vzdialených oblastiach vrátane národných parkov, kde je výstavba zákonom zakázaná. Predkladateľ petície okrem toho tvrdí, že Rumunsko je jednou z mála európskych krajín, ktorá umožňuje prístup vozidiel na lesné cesty, nemá žiadne právne predpisy ani sankcie pre osoby, ktoré svojím správaním zasahujú do života voľne žijúcich zvierat, a že v krajine úplne chýbajú ekodukty pre voľne žijúce zvieratá, ktoré by umožňovali ich bezpečný prechod ponad diaľnice a cesty pre motorové vozidlá.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now