Umwelt

För föreningen ”Agaete Sin MacroMuelle”, om utbyggnaden av hamnen Las Nieves (Agaete) på Gran Canaria 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
262 Supporters 262 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över bristen på insyn och tillgänglig information om utbyggnaden av hamnen i Agaete och avsaknaden av en sådan uppdaterad miljökonsekvensbedömning som krävs. Enligt framställaren har inga lämpliga kompenserande åtgärder föreslagits. Inverkan på det marina ekosystemet, som kommer att påverkas drastiskt av hamnutbyggnaden, har heller inte bedömts. Projektet finansieras till 85 procent med medel från Eruf. Framställaren begär att finansieringen av projektet ska granskas på grund av underlåtenhet att iaktta EU-direktiv och att projekten ska avbrytas.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now