Umwelt

от името на асоциацията Agaete Sin MacroMuelle, относно разширяването на пристанището на Лас Ниевес (Агаете) в Гран Канария 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
262 Supporters 262 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията с оплаква от липсата на прозрачност и налична информация относно дейностите по разширяването на пристанището в Агаете и липсата на изискваната актуализирана оценка на въздействието върху околната среда. Според вносителя на петицията не са предложени подходящи компенсаторни мерки, нито е извършена оценка на въздействието върху морската екосистема, която ще се промени радикално след дейностите по разширяването на пристанището. 85% от проекта се финансират със средства от ЕФРР. Вносителят на петицията отправя искане за преразглеждане на финансирането на проекта, поради това че не съответства на директивите на ЕС, както и за спиране на проекта.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now