Umwelt

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
262 Supporters 262 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície sa sťažuje na nedostatočnú transparentnosť a dostupnosť informácií o prácach na rozširovaní prístavov v meste Agaete a o chýbajúcom aktuálnom posúdení vplyvu na životné prostredie. Podľa predkladateľky petície neboli navrhnuté žiadne vhodné kompenzačné opatrenia a nedošlo ani k posúdeniu vplyvu na morský ekosystém, ktorý sa bude v súvislosti s prácami na rozširovaní prístavov radikálne meniť. Projekt je z 85 % financovaný finančnými prostriedkami EFRR. Predkladateľka petície žiada, aby sa financovanie projektu prehodnotilo z dôvodu nesúladu so smernicami EÚ, a aby sa projekt pozastavil.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international