Dwar l-allegat ksur tal-prinċipji tat-Trattat tal-UE b'rabta mar-riforma ġudizzjarja fil-Polonja 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jirreferi għall-Artikolu 6(3) tat-TUE biex jindika l-allegat ksur min-naħa tal-Polonja tal-prinċipji indiskutibbli li fuqhom hija msejsa s-sistema fis-seħħ fl-Istati Membri tal-UE: l-istat tad-dritt, id-dritt iggarantit għal proċess ġust u, b'mod ġenerali, il-prinċipju tas-seperazzjoni tal-poteri fi tliet fergħat (eżekuttiva, leġiżlatura u ġudizzjarja). Fid-dawl tal-avvenimenti reċenti fil-Polonja - ir-riforma ġudizzjarja kontinwa, li, pereżempju, tissubordina l-qrati komuni għall-Ministeru tal-Ġustizzja li huwa wkoll Prosekutur Ġenerali - dawn il-prinċipji jidhru li huma mminati. Il-petizzjonant jirreferi wkoll għas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tas-27 ta' Frar 2018, kawża: C-64/16, li, kif stipulat fl-Artikolu 19 tat-TUE, tafda wkoll lill-qrati nazzjonali (flimkien mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE) bir-responsabbiltà biex jiżguraw reviżjoni ġudizzjarja tal-ordni ġuridiku tal-Unjoni, filwaqt li jirrispettaw l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tat-Trattati tal-UE. Barra minn hekk, il-petizzjonant jindika t-tkeċċijiet implimentati b'mod retroattiv fil-Qorti Suprema, it-tqassir tal-mandat tal-President tal-Qorti Suprema għall-kuntrarju tal-Kostituzzjoni Pollakka, u l-abbuż ta' u n-nuqqas ta' konformità mal-prinċipju ta' sovranità fuq l-imħallfin li jagħtu s-sentenzi. Il-petizzjonant iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tressaq ilment kontra l-awtoritajiet Pollakki quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għan-nuqqas tagħhom li jikkonformaw mal-obbligi tagħhom kif ukoll li jikkonformaw mad-dritt tal-Unjoni billi jiksru l-prinċipji ta' qrati indipendenti u mħallfin indipendenti.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international