Z Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elvek állítólagos megsértéséről a Lengyelországban végbemenő igazságügyi reformmal összefüggésben 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

A petíció benyújtója az EUSZ 6. cikk (3) bekezdésére hivatkozva szóvá teszi, hogy Lengyelország állítólag az uniós tagállamokban hatályos rendszer alapját képező vitathatatlan elveket sért meg, nevezetesen a jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz való garantált jogot, és általánosságban a három hatalmi ág (a végrehajtás, a jogalkotás és az igazságszolgáltatás) szétválasztásának elvét. A közelmúltbeli lengyelországi események fényében – a folyamatban lévő igazságügyi reform, amely például a törvényszékeket az igazságügyi miniszter, egyben főügyész, alá rendeli – úgy tűnik, csorbulnak a fenti elvek. A petíció benyújtója az Európai Bíróság C-64/16. sz. ügyben hozott 2018. február 27-i ítéletére is hivatkozik, amely – az EUSZ 19. cikkében foglaltak szerint – (az Európai Unió Bírósága mellett) a nemzeti bíróságokat is megbízza az Unió jogrendje bírósági felülvizsgálatának biztosításával, az EU-szerződések értelmezésének és alkalmazásának tiszteletben tartása mellett. A petíció benyújtója rámutat továbbá a Legfelső Bíróságon belül visszamenőleges hatállyal végrehajtott tisztogatásokra, a Legfelső Bíróság elnöke hivatali idejének a lengyel alkotmánynak ellentmondó lerövidítésére, valamint az ítéletet hirdető bírák feletti szuverenitás elvével való visszaélésre, illetve az annak való meg nem felelésre. A petíció benyújtója arra sürgeti az Európai Bíróságot, hogy a Bíróság előtt tegyen panaszt a lengyel hatóságokkal szemben, mivel utóbbiak a független bíróságokra és független bírókra vonatkozó elvek megsértésével nem tettek eleget az uniós jognak való megfelelésre vonatkozó kötelezettségüknek.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international