Rechtstaatlichkeit

Om den påståede overtrædelse af EU-traktatens principper i forbindelse med reformen af retsvæsenet i Polen 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren henviser til artikel 6, stk. 3, i TEU for at gøre opmærksom på Polens påståede overtrædelse af de ubestridelige principper, der ligger til grund for det gældende system i EU's medlemsstater: retsstatsprincippet, den sikrede ret til en retfærdig rettergang og generelt princippet om, at magten skal holdes adskilt i tre instanser (en udøvende, lovgivende og en dømmende magt). I lyset af den seneste tids begivenheder i Polen – den igangværende reform af retsvæsenet, hvor eksempelvis de fælles domstole underlægges justitsministeren, som også er statsadvokat – lader det til, at disse principper bliver undermineret. Andrageren henviser også til EU-Domstolens dom af 27. februar 2018, sag C-64/16, der som fastsat i artikel 19 i TEU også pålægger de nationale domstole (ud over EU-Domstolen) ansvaret for at sikre domstolskontrol af Unionens retsorden, samtidig med at der tages hensyn til fortolkningen og anvendelsen af EU-traktaterne. Endvidere påpeger andrageren den udrensning, der er blevet gennemført i højesteret med tilbagevirkende kraft, afkortningen af højesteretsformandens embedsperiode i strid med den polske forfatning og krænkelsen af og den manglende overholdelse af suverænitetsprincippet for dommere, der afsiger domme. Andrageren opfordrer indtrængende Kommissionen til at indbringe en klage over de polske myndigheder til Domstolen for manglende overholdelse af deres forpligtelse til at overholde EU-retten, idet de overtræder principperne for uafhængige domstole og uafhængige dommere.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now