Om det påstådda åsidosättandet av EU-fördragets principer i samband med reformen av rättsväsendet i Polen 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hänvisar till artikel 6.3 i EU-fördraget för att tydliggöra Polens påstådda åsidosättande av de obestridliga principer som det gällande systemet i EU:s medlemsstater vilar på: rättsstatlighet, garanterad rätt till en rättvis rättegång och, i allmänhet, principen om maktfördelning mellan verkställande, lagstiftande och dömande makt. Mot bakgrund av nyligen inträffade händelser i Polen – den pågående reformen av rättssystemet, där de allmänna domstolarna exempelvis underordnas justitieministern, som också är den allmänna åklagaren – verkar dessa principer undergrävas. Framställaren hänvisar också till Europeiska unionens domstols dom av den 27 februari 2018 i fall: C-64/16, som, i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget, också ger nationella domstolar (utöver Europeiska unionens domstol) ansvar för att säkerställa rättslig prövning av unionens rättsordning, samtidigt som tolkningen och tillämpningen av EU-fördragen respekteras. Dessutom poängterar framställaren de retroaktivt genomförda utrensningarna i högsta domstolen, förkortningen av mandatperioden för högsta domstolens ordförande i strid mot den polska konstitutionen samt missbruket av och den bristande efterlevnaden av principen om suveränitet för domarna som avkunnar domar. Framställaren uppmanar Europeiska kommissionen att inge ett klagomål mot de polska myndigheterna till domstolen med anledning av deras bristande efterlevnad av skyldigheterna att efterleva EU:s lagstiftning genom att åsidosätta principerna om oberoende domstolar och oberoende domare.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international