Rechtstaatlichkeit

Ve věci údajného porušení zásad Smlouvy o EU v souvislosti s reformou soudnictví v Polsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice uvádí čl. 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, aby poukázal na to, že Polsko údajně porušuje nesporné zásady, které jsou základem systému v členských státech EU: zásada právního státu, zaručené právo na spravedlivý proces a obecně zásada rozdělení moci na tři složky (výkonná, zákonodárná a soudní). V kontextu nejnovějších událostí v Polsku, kde pokračuje reforma soudnictví, v rámci níž jsou např. běžné soudy podřízeny ministru spravedlnosti, který je také generálním prokurátorem, se tyto zásady zdají být oslabené. Předkladatel se také zmiňuje o rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 27. února 2018 (ve věci: C-64/16), který ve smyslu článku 19 Smlouvy o EU rovněž svěřuje vnitrostátním soudům (kromě Soudního dvora EU) odpovědnost za zajištění soudního přezkumu právního řádu Unie při současném dodržování výkladu a uplatňování Smluv EU. Kromě toho předkladatel poukazuje na zpětně provedené čistky na Nejvyšším soudu, zkrácení funkčního období předsedy Nejvyššího soudu, což je v rozporu s polskou ústavou, a na zneužívání a nedodržování zásady suverenity soudců, kteří vynášejí rozsudky. Předkladatel naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby u Soudního dvora podala proti polským orgánům stížnost za nesplnění povinností dodržovat právní předpisy EU tím, že porušují zásady nezávislých soudů a nezávislých soudců.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international