O údajnom porušovaní zásad Zmluvy o EÚ v súvislosti s reformou súdnictva v Poľsku 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície uvádza článok 6 ods. 3 ZEÚ, aby poukázal na to, že Poľsko údajne porušuje nesporné zásady, ktoré sú základom systému platného v členských štátoch EÚ: zásada právneho štátu, zaručené právo na spravodlivý proces a vo všeobecnosti zásada rozdelenia moci medzi tri zložky (výkonnú, zákonodarnú a súdnu). V kontexte najnovších udalostí v Poľsku, kde pokračuje reforma súdnictva, v rámci ktorej sú napríklad bežné súdy podriadené ministrovi spravodlivosti, ktorý je zároveň i generálnym prokurátorom, sa tieto zásady zdajú oslabené. Predkladateľ sa takisto zmieňuje o rozsudku Súdneho dvora z 27. februára 2018 (vec: C-64/16), ktorý v zmysle ustanovení článku 19 ZEÚ takisto udeľuje vnútroštátnym súdom (popri Súdnom dvore) zodpovednosť zabezpečiť súdne preskúmanie právneho poriadku Únie pri súčasnom dodržiavaní výkladu a uplatňovania zmlúv EÚ. Okrem toho predkladateľ poukazuje na retroaktívne vykonané čistky na najvyššom súde, skrátenie funkčného obdobia predsedu najvyššieho súdu, čo je v rozpore s poľskou ústavou, a zneužívanie a nedodržiavanie zásady suverenity sudcov, ktorí vynášajú rozsudky. Naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby na Súdnom dvore podala sťažnosť na poľské orgány za neplnenie si povinnosti dodržiavať právne predpisy EÚ tým, že porušujú zásady nezávislých súdov a nezávislých sudcov.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international