Rechtstaatlichkeit

относно предполагаемото нарушение на принципите на Договора за ЕС във връзка със съдебната реформа в Полша 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се позовава на член 6, параграф 3 от ДЕС, за да посочи предполагаемите нарушения от страна на Полша на неоспоримите принципи, залегнали в основата на системата, която е в сила в държавите – членки на ЕС: Принципите на правовата държава, гарантираното право на справедлив съдебен процес и като цяло принципът на разделение на властите в три клона (изпълнителна, законодателна и съдебна власт). В светлината на неотдавнашните събития в Полша – текущата съдебна реформа, която, като пример, подчинява общите съдилища на министъра на правосъдието, който е същевременно и главен прокурор – тези принципи, изглежда, са изложени на риск. Вносителят на петицията се позовава също на решението на Съда на ЕС от 27 февруари 2018 г., дело: C-64/16, с което, както е посочено в член 19 от ДЕС, на националните съдилища (в допълнение към Съда на ЕС) се възлага отговорността за осигуряване на съдебен контрол на правния ред на Съюза, като същевременно се спазва тълкуването и прилагането на Договорите на ЕС. Освен това вносителят на петицията посочва приложените със задна дата чистки във Върховния съд, съкращаването на мандата на председателя на Върховния съд в нарушение на Конституцията на Полша, както и нарушаването и неспазването на принципа на суверенитет на съдиите при постановяването от тях на съдебни решения. Вносителят на петицията призовава Европейската комисия да заведе дело срещу полските органи пред Съда на ЕС за неизпълнение от тяхна страна на задълженията за спазване на правото на ЕС чрез нарушаване на принципите на независимите съдилища и независимите съдии.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international