Dėl tariamo ES Sutarties principų pažeidimo vykdant teismų reformą Lenkijoje

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į ES Sutarties 6 straipsnio 3 dalį, siekdamas parodyti, kad Lenkija galimai pažeidžia neginčytinus principus, kuriais grindžiama ES valstybėse narėse galiojanti sistema: teisinės valstybės principą, teisės į teisingą teismą užtikrinimą ir, apskritai, valdžių atskyrimo (t. y. skirstymo į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę) principą. Stebint pastarojo meto įvykius Lenkijoje – tebesitęsiančią teismų reformą, pagal kurią, pavyzdžiui, bendrieji teismai yra pavaldūs Teisingumo ministrui, kuris taip pat yra generalinis prokuroras – atrodo, kad šie principai yra pažeidžiami. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo Europos Teisingumo Teismo 2018 m. vasario 27 d. sprendimą byloje C-64/14, kuriuo, kaip nustatyta ES Sutarties 19 straipsnyje, nacionaliniai teismai taip pat įpareigojami užtikrinti Sąjungos teisės sistemos paisymo teisminę kontrolę, laikantis ES Sutarčių aiškinimo ir taikymo. Be to, peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į atgaline data įvykdytą Aukščiausiojo Teismo „valymą“, Aukščiausiojo Teismo pirmininko kadencijos sutrumpinimą, prieštaraujantį Lenkijos Konstitucijai, ir suverenumo principo nesilaikymą bei piktnaudžiavimą juo nuosprendžius skelbiančių teisėjų atžvilgiu. Peticijos pateikėjas ragina Europos Komisiją pateikti skundą Teisingumo Teismui prieš Lenkijos valdžios institucijas dėl to, kad šios, pažeisdamos teismų ir teisėjų nepriklausomumo principus, nevykdo savo įsipareigojimų laikytis ES teisės.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international