Privind presupusa încălcare a principiilor Tratatului UE în legătură cu reforma judiciară din Polonia 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul face trimitere la articolul 6 alineatul (3) din TUE pentru a sublinia presupusele încălcări de către Polonia ale principiilor incontestabile care stau la baza sistemului în vigoare în statele membre ale UE: statul de drept, dreptul garantat la un proces echitabil și, în general, principiul separării puterilor în trei ramuri (executiv, legislativ și sistemul judiciar). În lumina evenimentelor recente din Polonia - reforma judiciară în curs de desfășurare, care, de exemplu, supune instanțele comune ministrului justiției, care este și procurorul general - aceste principii par a fi subminate. Petiționarul face trimitere, de asemenea, la hotărârea Curții Europene de Justiție din 27 februarie 2018: C-64/16, care, în conformitate cu articolul 19 din TUE, încredințează, de asemenea, instanțelor naționale (pe lângă Curtea de Justiție a UE) responsabilitatea de a asigura controlul judiciar al ordinii juridice a Uniunii, respectând în același timp interpretarea și aplicarea tratatelor UE. În plus, petiționarul menționează norma pusă în aplicare retroactiv care a dus la o „epurare” în cadrul Curții Supreme, scurtarea mandatului președintelui Curții Supreme contrar constituției poloneze, precum și la abuzul și nerespectarea principiului suveranității judecătorilor care pronunță sentințe. Petiționarul îndeamnă Comisia Europeană să depună o plângere împotriva autorităților poloneze în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor acestora de a respecta dreptul Uniunii prin încălcarea principiilor privind independența instanțelor și a judecătorilor.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international