Gesundheit

By P.S. (Italian) on air passengers’ rights to reimbursement or to compensation ex EU Regulation 261/2004 for flight cancellation in COVID-19 times 

P. S.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Euroopa Komisjon avaldas 18. märtsil 2020 teatise C(2020)1830 finalO pealkirjaga „ELi reisijate õigusi käsitlevate määruste tõlgendamise suunised seoses COVID-19 kriisist tingitud olukorra muutumisega“, mis sisaldas järgmist avaldust: Komisjon on seisukohal, et kui riigiasutused võtavad meetmeid COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks, ei ole sellised meetmed oma olemuselt ja päritolult omased tavapärasele tegevusele ja neil puudub tegelik kontroll nende üle.Petitsiooni esitaja väitel võib COVID19 põhjustatud tervisealast hädaolukorda kui vääramatu jõu juhtumit, mis ei ole lennuettevõtjate otsese kontrolli all, pidada erakorraliseks asjaoluks kõige enam 5–6 nädala jooksul pärast 11. märtsi 2020, mil WHO kuulutas välja pandeemia; kuid see ei saa olla põhjendatud väide enam kui kuu aega pärast selle teadaande avaldamist. Selles pikaleveninud õigusliku ebakindluse olukorras lennureisijate õiguste osas põhjendavad paljud odavlennufirmad lendude tühistamist (mõnikord isegi viimasel hetkel) erakorraliste asjaoludega ning seetõttu venitavad reisijatele hüvitise maksmisega või isegi keelduvad seda tegemast määruses (EL) nr 261/2004 sätestatud kujul ja viisil. Ning seda hoolimata lennureisijate piletitega seotud õigusi käsitlevatest selgetest suunistest, mida ajakohastasid 14. aprillil Itaalia tsiviillennundusamet (ENAC) ja Euroopa tarbijakeskus Itaalias. Sellega seoses mainib petitsiooni esitaja selliste ebaõiglaste piiravate või eksitavate klauslite kuritarvitamist nagu maksetõendi nõudmine ning ettepanek võtta vastu vautšer või vahetada lendu, vaatamata sellele et karantiini lõpptähtaega ei ole praegu võimalik prognoosida. Ta mainib ka läbipaistvuse puudumist selle osas, kuidas kasutada hüvitamisõiguse realiseerimiseks veebis kättesaadavaid taotlusvorme või tasuta rahvusvahelisi telefoninumbreid. Tähtsusetu pole seegi, et oma kohustustest kõrvale hoidvad odavlennufirmad saadavad talle jätkuvalt uute lendude sooduspakkumisi, kuna nad järgivad endiselt, isegi COVID-19 karantiini ajal, oma turunduseesmärke. Kõige selle tõttu palub petitsiooni esitaja Euroopa Komisjonilt uut teatist, millega vaadataks läbi varasemad (18. märtsi) suunised ELi reisijate õiguste kohta, et kohustada lennuettevõtjaid pileteid tulemuslikult hüvitama ning pakkuma ainult selliseid alternatiive, mis rahuldavad reisijate tegelikke vajadusi ja mitte lennufirmade ärihuve.

Thank you for your support, P. S.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international