Rechtstaatlichkeit

B'6 firem, dwar allegat ksur tal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni f'kundizzjonijiet tal-impjieg ta' nisa li jidħlu lura għax-xogħol minn leave tal-maternità 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta tallega li hemm ksur u irregolaritajiet fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fil-Bulgarija rigward il-prinċipju ta' ugwaljanza u ta' protezzjoni minn diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati. Il-petizzjonanta u l-firmatarji l-oħra jiddeskrivu l-każijiet tagħhom stess – ilkoll huma ommijiet li jaħdmu li bbenefikaw mil-leave tal-maternità mogħti lilhom skont il-liġi, iżda li ġew ippenalizzati mill-impjegatur billi ġew miċħuda d-dritt għal żieda ekwivalenti fis-salarji wara li rritornaw mil-leave, peress li ma kienet saritilhom l-ebda evalwazzjoni annwali tal-prestazzjoni tal-kariga. Fil-każ ta' żidiet fis-salarji tal-impjegati, ma hemm l-ebda regola ċara u speċifika dwar il-mod kif dawn għandhom isiru, u dan jirriżulta fil-possibilità ta' interpretazzjonijiet foloz min-naħa tal-impjegaturi u ta' ħolqien ta' prattiki diskriminatorji fl-applikazzjoni tal-liġi. Il-petizzjonanta tafferma li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tikkonforma mal-atti tal-UE dwar in-nondiskriminazzjoni. Issemmi wħud minnhom: id-Direttiva Qafas dwar l-Impjiegi (Direttiva 2000/78/UE), id-Direttiva 2006/54/UE (riformulazzjoni) li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess fl-impjiegi u l-okkupazzjonijiet, inklużi skemi tal-pensjoni okkupazzjonali, ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-leave tal-maternità (2015/2655 (RSP)) u ħafna atti internazzjonali vinkolanti li tagħhom hija parti l-Bulgarija (pereżempju l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now