Rechtstaatlichkeit

însoțită de 6 semnături, privind o presupusă încălcare a principiului nediscriminării în condițiile de angajare ale femeilor care revin dintr-un concediu de maternitate 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționara susține că există încălcări și nereguli în aplicarea legislației UE în Bulgaria în ceea ce privește principiul egalității și al protecției împotriva discriminării în domeniul ocupării forței de muncă și al protecției drepturilor lucrătorilor. Petiționara și alți semnatari își descriu propriile cauze – toate sunt mame încadrate în muncă, care au beneficiat de concediul legal de maternitate, dar au fost sancționate de angajator prin faptul că li s-a refuzat dreptul la o creștere echivalentă a salariilor după întoarcerea din concediu, deoarece nu au avut nicio evaluare anuală a performanței. În ceea ce privește creșterea salariilor angajaților, nu există o regulă clară și specifică cu privire la modul în care acest lucru ar trebui realizat, ceea ce duce la posibilitatea unor interpretări false de către angajatori și la practici discriminatorii în aplicarea legii. Petiționara afirmă că legislația națională ar trebui să respecte actele legislative ale UE privind nediscriminarea. Ea citează o serie de astfel de acte: Directiva-cadru privind ocuparea forței de muncă (Directiva 2000/78/UE), Directiva 2006/54/UE (reformare) care interzice discriminarea pe criterii de sex în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, inclusiv sistemele de pensii ocupaționale, Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la concediul de maternitate [2015/2655 (RSP)] și numeroase acte internaționale obligatorii la care Bulgaria este parte (de exemplu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now