Rechtstaatlichkeit

Par nediskriminēšanas principa iespējamu pārkāpšanu nodarbinātības nosacījumos sievietēm, kuras atgriežas darbā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bulgārijā tiek pārkāpti un nepareizi piemēroti ES tiesību akti attiecībā uz principu, kas nosaka vienlīdzību un aizsardzību pret diskrimināciju nodarbinātības un darba ņēmēju tiesību aizsardzības jomā. Lūgumraksta iesniedzēja un pārējās personas, kas to parakstījušas, izklāsta pašas savu situāciju — visas ir strādājošas mātes, kuras izmantojušas savas likumīgās tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, taču darba devējs viņas ir sodījis, liedzot viņām tiesības pēc atgriešanās no atvaļinājuma saņemt citiem darbiniekiem līdzvērtīgu algas paaugstinājumu, jo nav bijis viņu ieņemamā amata pienākumu izpildes ikgadējās vērtēšanas. Attiecībā uz darbinieku algu paaugstināšanu nav skaidri noteikts, kā tieši tas būtu jādara, un tāpēc darba devēji attiecīgās normas var kļūdaini interpretēt un veidojas diskriminējoša tiesību aktu piemērošanas prakse. Lūgumraksta iesniedzēja ir pārliecināta, ka valsts tiesību aktiem būtu jāatbilst prasībām, kas noteiktas ES aktos par diskriminācijas aizliegumu. Viņa citē vairākus šādus aktus: Nodarbinātības pamatdirektīvu (Direktīva 2000/78/ES), Direktīvu 2006/54/ES (pārstrādāta redakcija), ar ko ir aizliegts diskriminēt dzimuma dēļ nodarbinātības un profesijas jautājumos, cita starpā arī saistībā ar arodpensiju shēmām, Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūciju par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu (2015/2655(RSP)) un daudzus saistošus starptautiskus aktus, kuriem Bulgārija ir pievienojusies (piemēram, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now