Rechtstaatlichkeit

Og 6 medunderskrivere, om påstået overtrædelse af princippet om ikkeforskelsbehandling på beskæftigelsesområdet for så vidt angår kvinder, der vender tilbage fra barselsorlov 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren påstår, at der på området for beskæftigelse og beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder i Bulgarien foregår overtrædelser og uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelsen af EU-retten vedrørende princippet om ligestilling og beskyttelse mod forskelsbehandling. Andrageren og andre underskrivere beskriver deres egne situationer – alle er de arbejdende mødre, som har nydt godt af deres lovlige barselsorlov, men som er blevet straffet af arbejdsgiveren, der efter deres tilbagevenden fra orloven nægtede dem retten til en tilsvarende lønforhøjelse, eftersom der ikke var foretaget nogen årlig evaluering af deres arbejdsindsats. Der er, når det drejer sig om lønforhøjelser for arbejdstagere, ingen klar og specifik regel for, hvordan dette skal foregå, hvilket resulterer i, at arbejdsgivere kan anlægge falske fortolkninger og skabe diskriminerende praksis i forbindelse med anvendelsen af lovgivningen. Andrageren gør gældende, at den nationale lovgivning bør være i overensstemmelse med EU's retsakter om ikkeforskelsbehandling. Hun citerer en række af dem: rammedirektivet om beskæftigelse (direktiv 2000/78/EU), direktiv 2006/54/EU (omarbejdning) om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, herunder arbejdsmarkedspensioner, Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om barselsorlov (2015/2655 (RSP)) og mange internationale bindende retsakter, som Bulgarien deltager i (f.eks. den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now