Rechtstaatlichkeit

Ki jo s še šestimi podpisi vlaga M.S., državljanka Bolgarije  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagateljica peticiji navaja, da se v Bolgariji pri uporabi prava EU pojavljajo kršitve in nepravilnosti v zvezi z načelom enakosti in zaščite pred diskriminacijo na področju zaposlovanja in zaščite pravic zaposlenih. Skupaj z drugimi podpisnicami opiše lastne izkušnje. Vse so zaposlene matere, ki so izkoristile možnost zakonitega materinskega dopusta, vendar jih je delodajalec kaznoval, s tem ko jim je po vrnitvi z dopusta odrekel pravico do enakovredne povišice plače, ker niso bile deležne letne ocene uspešnosti na delovnem mestu. Za povišanje plač zaposlenih ni jasnih in točno določenih pravil o postopku, zato jih lahko delodajalci napačno razlagajo in pride pri uporabi zakona do diskriminatorne prakse. Vlagateljica peticije vztraja, da bi morala biti domača zakonodaja v skladu z akti EU o nediskriminaciji, ki jih nekaj našteje: okvirna direktiva o zaposlovanju (Direktiva 2000/78/EU), Direktiva 2006/54/EU (preoblikovano), ki prepoveduje diskriminacije na podlagi spola pri zaposlovanju in poklicnem delu, vključno s poklicnimi pokojninskimi sistemi, resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2015 o materinskem dopustu (2015/2655(RSP)) in številne mednarodno zavezujoče akte, katerih stranka je Bolgarija (na primer Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, konvencija OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now