Rechtstaatlichkeit

Dėl tariamo nediskriminavimo įdarbinimo sąlygose principo pažeidimo moterų, grįžtančių iš motinystės atostogų, atveju

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėja teigia, kad Bulgarijoje yra ES teisės aktų, susijusių su lygybės principu ir apsauga nuo diskriminacijos užimtumo ir darbuotojų teisių apsaugos srityje, pažeidimų ir neatitikimų. Peticijos pateikėja ir kitos pasirašiusiosios aprašo savo pačių atvejus – visos jos yra dirbančios motinos, kurios pasinaudojo teisėtomis motinystės atostogomis, tačiau jų darbdaviai jas nubaudė, atsisakydami išpildyti jų teisę į lygiavertį darbo užmokesčio padidinimą grįžus iš atostogų, nes nebuvo atliktas metinis jų darbo rezultatų vertinimas. Darbuotojų darbo užmokesčio didinimo atveju nėra aiškios ir konkrečios taisyklės, kaip tai turėtų būti daroma, todėl darbdaviai gali klaidingai aiškinti teisės aktus ir gali atsirasti diskriminacinė praktika juos taikant. Peticijos pateikėja tvirtina, kad nacionalinės teisės aktai turėtų atitikti ES teisės aktus dėl nediskriminavimo. Ji cituoja keletą iš jų: Užimtumo pagrindų direktyvą (Direktyva 2000/78/ES), Direktyvą 2006/54/ES (naują redakciją), kuria draudžiama diskriminacija dėl lyties užimtumo ir profesinėje srityje, įskaitant profesinių pensijų sistemas, 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP)) ir daugybę tarptautinių privalomų aktų, kuriuos Bulgarija yra pasirašiusi (pvz., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now