Sa 6 priloženih potpisa, o navodnom kršenju načela zabrane diskriminacije u uvjetima zaposlenja žena koje se vraćaju s rodiljnog dopusta 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositeljica predstavke tvrdi da postoje kršenja i nepravilnosti u primjeni zakona EU-a u Bugarskoj u vezi s načelom jednakosti i zaštite od diskriminacije u području zapošljavanja i zaštite prava zaposlenika. Podnositeljica i druge potpisnice predstavke opisuju svoje slučajeve – sve su zaposlene majke koje su iskoristile svoje zakonsko pravo na rodiljni dopust, ali nakon povratka s dopusta poslodavac ih je kaznio uskraćivanjem prava na istovrijedno povećanje plaće s obzirom na to da nisu imale godišnju procjenu rada. Ne postoje jasna i određena pravila za povećanje plaće zaposlenicima, što može dovesti do pogrešnih tumačenja poslodavaca i stvaranja diskriminatornih praksi u primjeni zakona. Podnositeljica tvrdi da bi domaće zakonodavstvo trebalo biti u skladu s aktima EU-a o zabrani diskriminacije. Navodi nekolicinu takvih akata: Direktivu o jednakosti pri zapošljavanju (Direktiva 2000/78/EZ), Direktivu 2006/54/EZ (preinaka) koja zabranjuje diskriminaciju na temelju spola u pitanjima zaposlenja i rada, uključujući strukovne mirovinske sustave, Rezoluciju Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) i mnoge međunarodne obvezujuće akte u koje je uključena i Bugarska (na primjer, Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now