Rechtstaatlichkeit

Sa 6 priloženih potpisa, o navodnom kršenju načela zabrane diskriminacije u uvjetima zaposlenja žena koje se vraćaju s rodiljnog dopusta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositeljica predstavke tvrdi da postoje kršenja i nepravilnosti u primjeni zakona EU-a u Bugarskoj u vezi s načelom jednakosti i zaštite od diskriminacije u području zapošljavanja i zaštite prava zaposlenika. Podnositeljica i druge potpisnice predstavke opisuju svoje slučajeve – sve su zaposlene majke koje su iskoristile svoje zakonsko pravo na rodiljni dopust, ali nakon povratka s dopusta poslodavac ih je kaznio uskraćivanjem prava na istovrijedno povećanje plaće s obzirom na to da nisu imale godišnju procjenu rada. Ne postoje jasna i određena pravila za povećanje plaće zaposlenicima, što može dovesti do pogrešnih tumačenja poslodavaca i stvaranja diskriminatornih praksi u primjeni zakona. Podnositeljica tvrdi da bi domaće zakonodavstvo trebalo biti u skladu s aktima EU-a o zabrani diskriminacije. Navodi nekolicinu takvih akata: Direktivu o jednakosti pri zapošljavanju (Direktiva 2000/78/EZ), Direktivu 2006/54/EZ (preinaka) koja zabranjuje diskriminaciju na temelju spola u pitanjima zaposlenja i rada, uključujući strukovne mirovinske sustave, Rezoluciju Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) i mnoge međunarodne obvezujuće akte u koje je uključena i Bugarska (na primjer, Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international