Rechtstaatlichkeit

S šesti podpisy ve věci údajného porušení zásady nediskriminace, pokud jde o pracovní podmínky žen po návratu z mateřské dovolené 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka petice tvrdí, že dochází k porušování předpisů a nesrovnalostem při uplatňování práva EU v Bulharsku, pokud jde o zásadu rovnosti a nediskriminace v oblasti zaměstnání a ochrany práv zaměstnanců. Předkladatelka a další signatářky popisují svoje osobní zkušenosti: všechny jsou pracujícími matkami, které využily svého zákonného nároku na mateřskou dovolenou, byly však za to penalizovány svými zaměstnavateli, kteří odmítli jejich právo na rovnocenné zvýšení mzdy po návratu z dovolené, jelikož nebyly předmětem hodnocení výkonu dané pracovní funkce. V případě zvyšování mezd zaměstnancům neexistují jasná a konkrétní pravidla toho, jakým způsobem by mělo být prováděno, což vede k možným nesprávným výkladům ze strany zaměstnavatelů a ke vzniku diskriminačních postupů při uplatňování právních předpisů. Předkladatelka tvrdí, že vnitrostátní právní předpisy by měly být v souladu s předpisy EU o nediskriminaci. Cituje několik z nich: rámcovou směrnici o zaměstnání (směrnice 2000/78/EU), směrnici 2006/54/EU (v přepracovaném znění), která zakazuje diskriminaci z důvodu pohlaví v zaměstnání a povolání, včetně zaměstnaneckých důchodových systémů, usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o mateřské dovolené (2015/2655 (RSP)) a mnohé mezinárodní závazné akty, jichž je Bulharsko smluvní stranou (například Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod či Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now