Success
Foreign affairs

Z dôvodu útočnej vojny proti Ukrajine: Okamžité vylúčenie Ruska zo SWIFTu.

Petition is directed to
Federálny úrad Nemecka
350,209 supporters

The petition is accepted.

350,209 supporters

The petition is accepted.

  1. Launched 2022
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

The petition was successful!

Rusko dnes zahájilo otvorenú útočnú vojnu proti Ukrajine pod vymyslenými zámienkami. Táto akcia si vyžaduje okamžité a rozsiahle následky. Jedným z najefektívnejších spôsobov by bolo vyňatie Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT.
Podľa konzistentných správ v médiách, nemecká vláda (spolu s Talianskom, Cyprom a Maďarskom) blokuje vyňatie Ruska, pre uspokojenie svojich vlastných ekonomických záujmov. Tento postoj musí byť okamžite revidovaný. Možnosť zamedzenia Rusku v jeho agresívnej vojne závisí od každého dňa, každej hodiny navyše. Vyzývame nemeckú vládu, aby ihneď zmenila svoj postoj a začala pracovať na okamžitom vylúčení Ruska.
Krátkozraké zohľadňovanie ekonomických záujmov jednotlivca tu nesmie hrať žiadnu rolu. Ak sa teraz premárni príležitosť Putina zastaviť, spôsobené škody môžu byť oveľa väčšie.

Reason

Dnešný útok na Ukrajinu je najväčšou hrozbou pre poriadok a mier a najväčšou geopolitickou katastrofou od 2. svetovej vojny. Chceme predísť rozšíreniu tejto vojny. To ale neznamená odvrátiť od nej pohľad, ale reagovať masívnym politickým a ekonomickým tlakom.

Thank you for your support, Pavol Jasem from Košice
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now