Zusammenleben

W sprawie praw podstawowych osób LGBT będących obywatelami Unii i ich odmiennego traktowania w różnych państwach członkowskich 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję zaznacza, że pary homoseksualne są nadal traktowane w poszczególnych państwach członkowskich w różny sposób i znajdują się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z parami heteroseksualnymi, niezależnie od gwarancji równości zapisanej w Traktatach i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Pomimo ochrony przyznawanej małżeństwom i rodzinom, parom obywateli tej samej płci pochodzących z dwóch różnych państw trudniej jest przykładowo zarejestrować akt małżeństwa zawartego w innym państwie członkowskim. Państwa członkowskie przyjmują również przepisy skutecznie blokujące prawa podstawowe zapisane w europejskiej konwencji praw człowieka. Składający petycję zwraca uwagę, że władze niemieckie odmawiają uznania jego małżeństwa z obywatelem Niderlandów zawartego w 2011 r., wydania jego partnerowi paszportu czy przyznania mu prawa do głosowania, o ile nie zrzeknie się pewnych praw, co sprawi, że de facto stanie się bezpaństwowcem. Co więcej, inaczej niż w przypadku mężczyzny heteroseksualnego, nie jest on uprawniony do dochodzenia roszczeń przed sądami. Składający petycję domaga się przyjęcia europejskiego prawa zawierającego jednolite definicje pojęć takich jak płeć i małżeństwo, za którym będzie szło uznanie praw mniejszości LGTB.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international