Zusammenleben

Ve věci základních práv občanů LGBT a jejich rozdílného zacházení v různých členských státech 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice poukazuje na to, že s homosexuálními páry se v různých členských státech stále zachází různě a ve srovnání s heterosexuálními páry jsou i nadále znevýhodněni, a to i přes záruky rovnosti zakotvené ve Smlouvách a Listině základních práv Evropské unie. I přes ochranu poskytovanou sňatkům a rodinám je pro páry stejného pohlaví obtížnější nechat si schválit oddací listy v jiném členském státě. Členské státy rovněž přijímají právní předpisy porušující základní práva zakotvená v Evropské úmluvě o lidských právech. Předkladatel petice uvádí, že německé orgány odmítají uznat jeho sňatek s nizozemským státním příslušníkem, který se uskutečnil v roce 2011, a vydat jemu partnerovi cestovní pas nebo mu udělit hlasovací právo, pokud se nevzdá určitých práv, čímž je v podstatě bez státní příslušnosti. Navíc, na rozdíl od heterosexuálního muže, není oprávněn domáhat se nápravy u soudu. Předkladatel proto žádá přijetí evropského práva obsahujícího jednotné definice pojmů, jako je pohlaví a sňatek, ve spojení s uznáváním práv menšin LGTB.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international