Zusammenleben

O základných právach občanov LGBT komunity v EÚ a rozdielnom zaobchádzaní s nimi v rôznych členských štátoch 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ poukazuje na to, že postoj k homosexuálnym párom je v rôznych členských štátoch stále odlišný a v porovnaní s heterosexuálnymi pármi zostávajú v nevýhode, bez ohľadu na záruky rovnosti zakotvené v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie. Napriek priznanej ochrane manželstiev a rodín je pre páry osôb rovnakého pohlavia a rôznej národnosti ťažšie dosiahnuť napríklad uznanie sobášneho listu v inom členskom štáte. Členské štáty tiež prijímajú zákony, ktoré v podstate protirečia základným právam zakotveným v Európskom dohovore o ľudských právach. Predkladateľ petície uvádza, že nemecké orgány odmietajú uznať jeho manželstvo s holandským štátnym príslušníkom, ktoré bolo uzavreté v roku 2011, vydať jeho partnerovi cestovný pas alebo mu udeliť právo voliť, pokiaľ sa nezriekne určitých práv, čím v podstate ostane bez štátnej príslušnosti. Okrem toho nie je oprávnený, na rozdiel od heterosexuála, požadovať nápravu súdnou cestou. Predkladateľ sa preto sa snaží o prijatie európskeho zákona, ktorý by obsahoval jednotné vymedzenie pojmov, ako je rod a manželstvo, spolu s uznaním práv menšín LGTB.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international