Zusammenleben

относно основните граждански права на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица и тяхното различно третиране в различните държави членки 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията посочва, че хомосексуалните двойки продължават да бъдат третирани по различен начин в различните държави членки и остават в по-неблагоприятно положение в сравнение с хетеросексуалните двойки, независимо от гаранциите за равенство, залегнали в Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз. Независимо от защитата, предоставена на браковете и семействата, на хомосексуалните двойки от различни националности им е трудно например да получат признаване на удостоверенията си за брак в друга държава членка. Също така държавите членки приемат закони, с които ефективно се обезсилват основните права, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека. Вносителят на петицията посочва, че германските органи отказват да признаят неговия брак с нидерландски гражданин, сключен през 2011 г., да издадат на партньора му паспорт или да му предоставят правото на гласуване, освен ако не се откаже от определени права, като по този начин на практика го оставят без гражданство. Освен това, за разлика от хетеросексуалните мъже, той няма право да търси правна защита пред съдилищата. Вносителят на петицията съответно иска да бъде приет европейски закон, съдържащ единни определения на понятия като пол и брак, съчетан с признаването на правата на малцинствeната група ЛГБТ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international