Zusammenleben

EU:n HLBT-kansalaisten perusoikeuksista ja heidän erilaisesta kohtelustaan eri jäsenvaltioissa 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että homoseksuaalisia pariskuntia kohdellaan edelleen eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja että homoseksuaaliset parit ovat heteroseksuaalisia pareja heikommassa asemassa siitä huolimatta, että tasa-arvo on taattu EU:n perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Avioliittojen ja perheiden osalta säädetystä suojelusta huolimatta samaa sukupuolta ja kahden eri maan kansalaisia olevien pariskuntien on vaikeampi saada esimerkiksi avioliittotodistuksensa tunnustetuksi toisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioissa säädetään myös lakeja, joilla tosiasiallisesti mitätöidään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistetut perusoikeudet. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Saksan viranomaiset kieltäytyvät tunnustamasta hänen vuonna 2011 Alankomaiden kansalaisen kanssa solmimaansa avioliittoa ja myöntämästä hänen kumppanilleen passia tai äänioikeutta, ellei hän luovu tietyistä oikeuksistaan, mikä tarkoittaa käytännössä hänen tekemistään valtiottomaksi. Hänellä ei ole myöskään oikeutta hakea muutosta tuomioistuimessa toisin kuin heteromiehellä. Vetoomuksen esittäjä pyytää näin ollen hyväksymään EU:n lainsäädäntöä, jossa on määritelty yhdenmukaisella tavalla sukupuolen ja avioliiton kaltaiset käsitteet sekä HLBT-vähemmistöjen oikeuksien tunnustaminen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international