Zusammenleben

Om hbtEUmedborgares grundläggande rättigheter och deras olika behandling i olika medlemsstater 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren påpekar att homosexuella par fortfarande behandlas olika i olika medlemsstater och förblir missgynnade jämfört med heterosexuella par, trots garantierna om jämlikhet i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Trots det skydd som äktenskap och familjer ges är det svårare för samkönade par med två nationaliteter att exempelvis få äktenskapsbevis erkända i en annan medlemsstat. Medlemsstaterna antar också lagar som i praktiken ogiltigförklarar de grundläggande rättigheter som fastställs i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Framställaren anger att de tyska myndigheterna vägrar att erkänna hans äktenskap med en nederländsk medborgare, som ingicks 2011, utfärda hans partner ett pass eller bevilja honom rösträtt, såvida han inte avstår från vissa rättigheter, vilket i praktiken gör honom statslös. Till skillnad från en heterosexuell man har han inte heller rätt att söka upprättelse inför domstol. Framställaren efterlyser därför antagandet av en europeisk lag som innehåller enhetliga definitioner av begrepp såsom kön och äktenskap, tillsammans med erkännandet av hbt-minoriteters rättigheter.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international