Zusammenleben

Par ES iedzīvotāju, kuri pieder LGBT kopienai, pamattiesībām un atšķirīgo attieksmi pret šiem cilvēkiem dažādās dalībvalstīs 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka attieksme pret homoseksuāliem pāriem dažādās dalībvalstīs joprojām atšķiras un ka šie pāri joprojām atrodas nelabvēlīgākā situācijā nekā heteroseksuāli pāri, neraugoties uz to, ka Eiropas Savienības līgumos un Pamattiesību hartā ir garantēta līdztiesība. Neraugoties uz paredzēto laulības un ģimenes aizsardzību, viendzimuma pāriem, kuri ir dažādu valstu valstspiederīgie, ir grūtāk panākt, piemēram, laulības apliecības atzīšanu citā dalībvalstī. Dalībvalstis arī pieņem tiesību aktus, kuri faktiski padara par spēkā neesošām pamattiesības, kas paredzētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Vācijas iestādes atsakās atzīt viņa laulību ar Nīderlandes valstspiederīgo, kas tika noslēgta 2011. gadā, izsniegt viņa partnerim pasi un piešķirt viņam balsstiesības, ja vien viņš neatsakās no konkrētām tiesībām, tādējādi faktiski nostādot viņu bezvalstnieka statusā. Turklāt, atšķirībā no heteroseksuāliem cilvēkiem, viņam nav tiesību vērsties tiesā. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, lai tiktu pieņemts Eiropas tiesību akts, kurā būtu iekļautas vienotas tādu jēdzienu definīcijas kā "dzimums" un "laulība" un būtu atzītas LGBT minoritātes tiesības.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international