Zusammenleben

Ki jo vlaga Frank Bartz, državljan Nemčije 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj opozarja, da so homoseksualni pari še vedno različno obravnavani v različnih državah članicah in da ostajajo v slabšem položaju v primerjavi s heteroseksualnimi pari kljub jamstvom o enakosti, navedenim v Pogodbah in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Istospolni pari iz dveh različnih držav se na primer kljub zaščiti zakonskih zvez in družin soočajo z večjimi težavami pri priznavanju poročnih listov v drugi državi članici. Države članice sprejemajo tudi zakone, s katerimi dejansko razveljavljajo temeljne pravice iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. Vlagatelj peticije navaja, da nemški organi ne želijo priznati njegove zakonske zveze, sklenjene leta 2011 z nizozemskim državljanom, ter da njegovemu partnerju ne želijo izdati potnega lista in mu podeliti volilne pravice, če se ne odreče določenim pravicam, kar pomeni, da je dejansko brez državljanstva. Poleg tega ne more uveljavljati zaščite svojih pravic pred sodiščem, kot bi to lahko storil heteroseksualen moški. Zato vlagatelj peticije poziva k sprejetju evropske zakonodaje, ki bo vsebovala enotne opredelitve pojmov, kot sta spol in zakonska zveza, ter priznavala pravice manjšine LGTB.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international