Zusammenleben

Frank Bartz lesbidest, geidest, biseksuaalidest ja transsoolistest inimestest (LGBT) ELi kodanike põhiõiguste ja nende erineva kohtlemise kohta eri liikmesriikides 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et homoseksuaalseid paare koheldakse eri liikmesriikides endiselt erinevalt ja nad on hoolimata aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud võrdsuse tagatistest heteroseksuaalsete paaridega võrreldes ebasoodsamas olukorras. Hoolimata abielule ja perekonnale pakutavast kaitsest on samasoolistel kahe riigi kodanikest paaridel näiteks raskem saavutada abielutunnistuste tunnustamist teises liikmesriigis. Liikmesriigid võtavad vastu ka õigusakte, millega sisuliselt tunnistatakse kehtetuks Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud põhiõigused. Petitsiooni esitaja märgib, et Saksamaa ametiasutused keelduvad tunnustamast tema abielu Madalmaade kodanikuga, mis sõlmiti 2011. aastal, ning väljastamast tema partnerile passi või andmast talle hääleõigust, välja arvatud juhul, kui ta loobub teatavatest õigustest, jättes ta nõnda tegelikult kodakondsuseta. Erinevalt heteroseksuaalsest mehest ei ole tal õigust pöörduda kohtusse. Petitsiooni esitaja soovib seetõttu, et võetaks vastu Euroopa seadus, mis sisaldaks selliste mõistete nagu sugu ja abielu ühtseid määratlusi koos LGBT- vähemuste õiguste tunnustamisega.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international