Gesundheit

W sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na wysokie poziomy skażenia substancjami perfluoroalkilowymi (PFAS) w wodach gruntowych (warstwy wodonośne), z których na terytoriach prowincji Vicenza, Werona i Padwa w regionie Wenecja Euganejska czerpana jest obecnie woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.Składający petycję przypomina, że rząd włoski na mocy rezolucji Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. ogłosił „stan wyjątkowy” w związku z poziomami skażenia w tych prowincjach.Składający petycję przypomina ponadto, że w 2017 r. region Wenecji Euganejskiej określił rygorystyczne wartości graniczne dla substancji perfluoroalkilowych i nakazał rozpoczęcie doświadczeń mających na celu doprowadzenie do „ praktycznego braku” substancji perfluoroalkilowych w łańcuchu dostaw wody pitnej.W świetle powyższych uwag, a także w związku z obecnym przeglądem dyrektywy 98/83/WE, która określa cechy jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przygotowywania żywności, składający petycję zwraca się między innymi o następujące działania:– zorganizowanie wysłuchania w komitecie z udziałem przedstawiciela burmistrzów, który zostanie mianowany na mocy wspólnego porozumienia między burmistrzami terytoriów odczuwających skutki zanieczyszczenia substancjami perfluoroalkilowymi;– zwrócenie się o to, by w nowej dyrektywie ustanowiono taką samą wartość graniczną, jaka została przewidziana przez region Wenecji Euganejskiej na mocy rezolucji nr 1590 i 1591 z 3 października 2017 r. oraz aby ta wartość graniczna miała zastosowanie w całej Unii Europejskiej, a przynajmniej aby państwa członkowskie zachowały prawo do odstąpienia od przepisów dyrektywy, przyjmując bardziej restrykcyjne normy, ze szczególnym odniesieniem do wartości granicznych dla substancji perfluoroalkilowych, przewidzianych w tej dyrektywie;– zwrócenie się o interwencję Parlamentu Europejskiego w celu wsparcia „zalecenia” skierowanego do rządu włoskiego dotyczącego wspierania wszelkich niezbędnych inicjatyw mających na celu stawienie czoła temu poważnemu zjawisku zanieczyszczenia substancjami perfluoroalkilowymi, co obejmuje wprowadzenie zakazu sytuowania nowych zakładów przemysłowych w strefie ujęć wód podziemnych, a także zakaz wylewania substancji zanieczyszczających dla istniejących zakładów przemysłowych.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international