Gesundheit

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ehdottamisesta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee korkeat perfluorattujen alkyloitujen yhdisteiden (PFAS) tasot pohjavesissä (pohjavesikerros), joista ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä nostetaan tällä hetkellä Vicenzan, Veronan ja Paduan provinssien piirikunnissa Veneton alueella.Hän muistuttaa, että Italian hallitus julisti ministerineuvoston päätöksellä 21. maaliskuuta 2018 ”hätätilan” koskien kyseessä olevien provinssien epäpuhtauspitoisuuksia.Lisäksi hän muistuttaa, että vuonna 2017 Veneton alue asetti tiukat raja-arvot perfluorattuihin alkyloituihin yhdisteisiin ja määräsi aloitettavaksi kokeilun, jonka tavoitteena on saavuttaa ”lähes olematon” perfluorattujen alkyloitujen yhdisteiden taso juomaveden toimitusketjussa.Edellä esitettyjen seikkojen ja meneillään olevan ihmisten käyttöön ja ruoanvalmistukseen tarkoitetun veden laatuominaisuudet määrittävän 98/83/EY direktiivin tarkistuksen perusteella vetoomuksen esittäjä pyytää, muun muassa, seuraavia toimenpiteitä:– järjestetään kuuleminen kaupunginjohtajien muodostamalle komitealle, joka osoitetaan niiden piirikuntien, joihin PFAS-saastuminen on vaikuttanut, puheenjohtajien yhteisestä sopimuksesta.– pyydetään, että uusi direktiivi asettaa saman raja-arvon, jonka Veneton alue on asettanut päätöslauselmissaan n. 1590 ja n. 1591, jotka on annettu 3. lokakuuta 2017, ja että tuota raja-arvoa sovelletaan koko Euroopan unionin alueella, tai että jäsenvaltioilla on vähintään mahdollisuus poiketa direktiivin säännöksistä suppeammassa merkityksessä, erityisesti koskien direktiivissä annettuja raja-arvoja perfluoratuille alkyloiduille yhdisteille.– pyydetään Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan laatimalla Italian hallitukselle ”suosituksen” tukeakseen kaikkia tarvittavia aloitteita, jotta vakavan PFAS-saastumisen kanssa pystyttäisiin pärjäämään, mukaan lukien pohjavesialueelle rakennettavien uusien teollisuuslaitosten kieltäminen, sekä nykyisten teollisuuslaitosten ympäristöä pilaavien päästöjen rajoittaminen.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international