Gesundheit

O predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi ,

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije obsoja visoko raven spojin s perfluoroalkilom, ki onesnažujejo vodne vire (vodonosnike), iz katerih se trenutno črpa voda za prehrano ljudi v pokrajinah Vicenza, Verona in Padova v deželi Benečija.Vlagatelj peticije opominja, da je italijanska vlada z resolucijo sveta ministrov z dne 21. marca 2018 objavila izredne razmere v zvezi s stopnjo onesnaženosti v teh pokrajinah.Opozarja tudi, da so v Benečiji leta 2017 določili stroge omejitve uporabe snovi s perfluoroalkilom in odredili poskuse, da bi zagotovili dejansko odsotnost teh snovi v dobavni verigi pitne vode.Glede na zgornje pomisleke in ob upoštevanju veljavne revidirane Direktive Sveta 98/83/ES, v kateri so določeni parametri kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi in pripravo hrane, vlagatelj peticije med drugim poziva:– naj se organizira javno posvetovanje pred odborom predstavnikov županov, ki ga bodo soglasno sestavili župani ozemelj, prizadetih zaradi onesnaženosti s perfluoroalkilom;– naj se v novi direktivi določi enaka omejitev, kot je bila v Benečiji določena z resolucijama št. 1590 in 1591 z dne 3. oktobra 2017, ter naj velja v celotni Evropski uniji ali pa naj države članice vsaj obdržijo pristojnost, da od določb direktive odstopajo v smer strožjih omejitev, kar zlasti velja za omejitve snovi s perfluoroalkilom, ki so navedene v direktivi;– naj se Evropski parlament zaprosi za posredovanje v podporo priporočilu, naj italijanska vlada podpre vse potrebne pobude za spopadanje z resnim pojavom onesnaženosti s perfluoroalkilom, med drugim tudi s prepovedjo novih industrijskih dejavnosti na območjih napajanja podtalnice in s prepovedjo izpustov onesnaževal, ki naj velja za obstoječe industrijske dejavnosti.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international