Gesundheit

Ve věci návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice kritizuje vysoký stupeň kontaminace z perfluoralkylovaných sloučenin v podzemních vodách (vodonosné vrstvy), z nichž se v současné době čerpá voda určená k lidské spotřebě v oblasti provincií Vicenza, Verona a Padova a v regionu Veneto.Připomíná, že italská vláda vyhlásila usnesením Rady ministrů ze dne 21. března 2018 stav nouze, pokud jde o úroveň kontaminace v těchto provinciích.Dále připomíná, že v roce 2017 stanovil region Veneto přísná omezení týkající se perfluoralkylovaných látek a nařídil zahájení provádění pokusů zaměřených na dosažení úplné nepřítomnosti perfluoralkylových látek v dodavatelském řetězci pitné vody.S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti se současnou revizí směrnice 98/83/ES, která stanoví kvalitní vlastnosti vody určené k lidské spotřebě a přípravě potravin, žádá předkladatel o přijetí těchto opatření:– naplánovat slyšení před výborem zástupců starostů, který bude jmenován na základě společné dohody mezi starosty území zasažených znečištěním perfluoroalkylovanými sloučeninami;– požádat, aby nová směrnice stanovila stejná omezení, která region Veneto uložil na základě usnesení č. 1950 a 1591 z 3. října 2017, a aby se tato omezení uplatňovala v celé Evropské unii nebo aby si členské státy alespoň uchovaly pravomoc odchýlit se od ustanovení směrnice v restriktivnějším smyslu, zejména pokud jde o omezení pro perfluoralkylové látky stanovená v této směrnici;– požádat Evropský parlament, aby zasáhl a vyjádřil podporu „doporučení“ italské vládě, aby podporovala všechny nezbytné iniciativy na zvládnutí tohoto závažného jevu kontaminace z perfluoralkylovaných sloučenin, včetně zákazu zakládání nových průmyslových podniků v oblastech, kde se nacházejí podzemní vody, jakož i zákazu vypouštění znečišťujících látek, který platí pro stávající průmyslové podniky.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international