Gesundheit

Dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant jiddenunzja l-livelli għolja ta' kontaminazzjoni tal-komposti perfluoroalkyl (PFAS) fil-wiċċ tal-ilma ta' taħt l-art (akwifers) li minnhom l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem attwalment jittieħed lejn it-territorji tal-provinċji ta' Vicenza, Verona u Padua, fir-reġjun tal-Veneto.Huwa jfakkar li l-Gvern Taljan, permezz tar-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri tal-21 ta' Marzu 2018, iddikjara l-"istat ta' emerġenza" b'rabta mal-livelli ta' kontaminazzjoni f'dawn il-provinċji.Huwa jfakkar ukoll li fl-2017 ir-Reġjun tal-Veneto stabbilixxa limiti stretti fuq is-sustanzi perfluoroalkyl u talab biex jingħata bidu għal esperimentazzjoni bil-għan li tinkiseb l-"assenza effettiva" tas-sustanzi perfluoroalkyl fil-katina tal-provvista tal-ilma tax-xorb.Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet t'hawn fuq, u fil-kuntest tar-reviżjoni attwali tad-Direttiva 98/83/KE li tistabbilixxi l-karatteristiċi ta' kwalità għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u għat-tħejjija tal-ikel, il-petizzjonant jitlob, fost affarijiet oħra, biex jittieħdu l-azzjonijiet li ġejjin:- tiġi skedata seduta ta' smigħ quddiem il-Kumitat ta' Rappreżentant tas-Sindki li se jinħatar bi ftehim komuni bejn is-Sindki tat-territorji affettwati mit-tniġġis tal-PFAS;- jintalab li d-direttiva l-ġdida tistabbilixxi l-istess limitu impost mir-Reġjun tal-Veneto fir-riżoluzzjonijiet nru 1590 u nru 1591 tat-3 ta' Ottubru 2017, u li dan il-limitu japplika fl-Unjoni Ewropea kollha, jew tal-inqas li l-Istati Membri jżommu s-setgħa li jidderogaw mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva b'mod aktar restrittiv, b'referenza partikolari għal-limiti pprovduti hemmhekk għas-sustanzi perfluoroalkyl;- jintalab l-intervent tal-Parlament Ewropew b'appoġġ ta' "Rakkomandazzjoni" għall-Gvern Taljan biex jappoġġja l-inizjattivi meħtieġa kollha sabiex ilaħħaq mal-fenomenu serju ta' kontaminazzjoni mill-PFAS, inkluża projbizzjoni tal-bini ta' industriji ġodda fiż-żoni li minnhom jittieħed l-ilma ta' taħt l-art, kif ukoll projbizzjoni fuq l-industriji eżistenti biex ma jxerrdux sustanzi li jniġġsu.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international