Gesundheit

Over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener klaagt over het hoge gehalte van perfluoralkylverbindingen (PFAS) in de grondwaterspiegel (aquifers) waaruit voor menselijke consumptie bestemd water wordt gewonnen in de provincies Vicenza, Verona en Padua, in de regio Veneto.Hij herinnert eraan dat de Italiaanse regering bij resolutie van de Raad van Ministers van 21 maart 2018 de "noodtoestand" heeft uitgeroepen met betrekking tot de verontreinigingsniveaus in deze provincies.Verder wijst hij erop dat de Regio Veneto in 2017 strenge grenswaarden voor perfluoralkylstoffen heeft vastgesteld en opdracht heeft gegeven tot de start van een experiment met het doel om "virtuele afwezigheid" van perfluoralkylstoffen in de drinkwatervoorzieningsketen te bereiken.In het licht van bovengenoemde overwegingen en met het oog op de huidige herziening van Richtlijn 98/83/EG waarin de kwaliteitseisen aan voor menselijke consumptie bestemd water en voedselbereiding worden vastgesteld, verzoekt indiener onder andere om de volgende acties:– een hoorzitting van de Commissie verzoekschriften organiseren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de burgemeesters die in overleg tussen de burgemeesters van de door de PFAS-vervuiling getroffen gemeenten wordt aangewezen;– verzoeken dat in de nieuwe richtlijn dezelfde grenswaarde wordt vastgesteld als in de resoluties 1590 en 1591 van 3 oktober 2017 van de Regio Veneto, en dat deze grenswaarde in de hele EU geldt, of ten minste dat de lidstaten in geringere mate bevoegd zijn van de bepalingen van de richtlijn af te wijken, in het bijzonder wat betreft de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden voor perfluoralkylstoffen;– om tussenkomst van het Europees Parlement verzoeken ter ondersteuning van een "aanbeveling" aan de Italiaanse regering om alle noodzakelijke initiatieven te ondersteunen om dit ernstige probleem van verontreiniging met PFAS aan te pakken, waaronder een verbod op de vestiging van nieuwe industriële bedrijven in gebieden waar grondwater wordt aangevoerd en een verbod op het lozen van verontreinigende stoffen voor bestaande industriële bedrijven.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international