Gesundheit

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja mõistab hukka perfluoroalküüliühendite (PFAS) kõrge sisalduse põhjaveekihtides, millest võetavat vett kasutatakse praegu olmeveena Vicenza, Verona ja Padova provintsi territooriumil Veneto maakonnas.Ta tuletab meelde, et Itaalia valitsus kuulutas 21. märtsi 2018. aasta ministrite nõukogu resolutsiooniga nendes provintsides välja erakorralise seisukorra seoses saastetasemetega.Lisaks tuletab ta meelde, et Veneto maakond kehtestas 2017. aastal ranged piirangud perfluoroalküüliühenditele ning andis korralduse alustada katsetusi, mille eesmärgiks on saavutada perfluoroalküüliühendite „virtuaalne puudumine” joogivees.Võttes arvesse eespool nimetatud kaalutlusi ja seoses direktiivi 98/83/EÜ käimasoleva läbivaatamisega, milles sätestatakse inimtarbimiseks mõeldud olmevee kvaliteediomadused, taotleb petitsiooni esitaja muu hulgas järgmisi meetmeid:– korraldada parlamendikomisjonis kuulamine ühe linnapeade esindaja osavõtul, kes määratakse PFASi-saastest mõjutatud territooriumidel asuvate linnapeade ühise kokkuleppega;– nõuda, et uue direktiiviga kehtestataks sama piirmäär, nagu kehtestati Veneto maakonnas 3. oktoobri 2017. aasta otsustega nr 1590 ja nr 1591, ning et seda piirmäära kohaldataks kogu Euroopa Liidus või vähemalt et liikmesriigid saaksid teha erandeid direktiivi sätetest palju piiratumas tähenduses, viidates eelkõige perfluoroalküüliühendite puhul esitatud piirmääradele;– taotleda Euroopa Parlamendi sekkumist Itaalia valitsusele suunatud soovituse vormis, et toetada kõiki vajalikke algatusi, et toime tulla PFASist tuleneva tõsise saastumisega, sh keeld rajada uusi tööstusettevõtteid põhjavee ammutamise piirkonnas ning keeld juba olemasolevatele tööstusharudele lekitada saastavaid aineid.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international