Zusammenleben

W sprawie rzekomych systematycznych naruszeń zasady domniemania niewinności i naruszeń dyrektywy (UE) 2016/343 w Bułgarii 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję jest zaniepokojona tym, że Bułgarii systematycznie narusza Kartę praw podstawowych, w szczególności art. 47 i 48, oraz konsekwentnie nie przestrzega dyrektywy (UE) 2016/343 w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym. Podnosi ona, że dyrektywa nie została prawidłowo przetransponowana do bułgarskiego prawa i że Bułgaria nie przyjęła przepisów wykonawczych. Zdaniem składającej petycję, Bułgaria naruszyła również niektóre przepisy tej dyrektywy, ponieważ, między innymi, miało miejsce przedstawianie stronniczych wypowiedzi na temat podejrzanych i stosowanie kary aresztu. Składająca petycję podkreśla, że roczne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2017) plasuje Bułgarię na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o naruszanie europejskiej konwencji praw człowieka.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international