Zusammenleben

Om påstått systematiska kränkningar av oskuldspresumtionen och överträdelser av direktiv (EU) 2016/343 i Bulgarien 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren är oroad över Bulgariens påstått systematiska kränkningar av stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 47 och 48, och återkommande överträdelser av direktiv (EU) 2016/343 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden. Hon hävdar att direktivet inte har införlivats på ett korrekt sätt i bulgarisk lagstiftning och att Bulgarien har underlåtit att anta genomförandelagstiftning. Enligt framställaren har Bulgarien även kränkt vissa bestämmelser i direktivet genom att bland annat göra fördomsfulla uttalanden om misstänkta personer och genomföra synliga häktningar. Framställaren anger att Bulgarien, enligt årsrapporten 2017 från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ligger högt när det gäller kränkningar av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international