Zusammenleben

Radosveta Vassileva süütuse presumptsiooni ja direktiivi (EL) 2016/343 väidetava süstemaatilise rikkumise kohta Bulgaarias 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja on mures põhiõiguste harta, eelkõige selle artiklite 47 ja 48 väidetava süstemaatilise rikkumise pärast ning direktiivi (EL) 2016/343 (millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul) nõuete jätkuva täitmata jätmise pärast Bulgaarias. Ta väidab, et direktiiv ei ole nõuetekohaselt Bulgaaria õigusesse üle võetud ja et Bulgaaria ei ole vastu võtnud rakendusakte. Petitsiooni esitaja sõnul rikkus Bulgaaria ka mõnda direktiivi sätet, muu hulgas esitades eelarvamuslikke väiteid kahtlusaluste kohta ja korraldades näitlikke vahistamisi. Petitsiooni esitaja märgib, et Euroopa Inimõiguste Kohtu 2017. aasta aruande kohaselt kuulub Bulgaaria Euroopa inimõiguste konventsiooni suuremate rikkujate hulka.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international