Zusammenleben

Dėl tariamai sisteminių nekaltumo prezumpcijos ir Direktyvos (ES) 2016/343 pažeidimų Bulgarijoje

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėja yra susirūpinusi dėl tariamai sisteminių Pagrindinių teisių chartijos, konkrečiai, 47 ir 48 straipsnių pažeidimų ir nuolatinio Direktyvos (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo nuostatų nesilaikymo Bulgarijoje. Ji teigia, kad direktyva nėra tinkamai perkelta į Bulgarijos teisę ir kad Bulgarija nepriėmė įgyvendinimo teisės aktų. Peticijos pateikėjos teigimu, Bulgarija taip pat pažeidė kelias Direktyvos nuostatas, inter alia, pareikšdama išankstinę nuomonę dėl įtariamųjų ir rengdama parodomuosius sulaikymus. Peticijos pateikėja nurodo, kad, remiantis 2017 m. metiniu Europos Žmogaus Teisių Teismo pranešimu, Bulgarija užima aukštą poziciją tarp Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidėjų.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international