Zusammenleben

Om påståede systemiske krænkelser af uskyldsformodningen og tilsidesættelser af direktiv (EU) 2016/343 i Bulgarien 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren er bekymret over Bulgariens påståede systemiske overtrædelser af chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 47 og 48, og over vedvarende manglende overholdelse af direktiv (EU) 2016/343 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til være til stede under retssagen i straffesager. Hun hævder, at direktivet ikke er korrekt gennemført i bulgarsk ret, og at Bulgarien ikke har vedtaget nogen gennemførelseslovgivning. Ifølge andrageren overtrådte Bulgarien ligeledes visse af direktivets bestemmelser ved bl.a. at komme med fordomsfulde bemærkninger mod mistænkte og ved at foretage skueanholdelser. Andrageren anfører, at Bulgarien i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols årsberetning for 2017 er højt placeret i forhold til overtrædelser af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international