Zusammenleben

O údajnom systémovom porušovaní prezumpcie neviny a porušeniach smernice (EÚ) 2016/343 v Bulharsku 

Radosveta Vassileva
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
83 Supporters 83 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka vyjadruje znepokojenie v súvislosti s údajným systémovým porušovaním Charty základných práv, konkrétne článkov 47 a 48, a pretrvávajúcim nedodržiavaním smernice (EÚ) 2016/343 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní Bulharskom. Tvrdí, že smernica nie je správne transponovaná do bulharského práva a že Bulharsko neprijalo vykonávacie právne predpisy. Predkladateľka sa domnieva, že Bulharsko takisto porušilo niektoré ustanovenia smernice, a to okrem iného vyhláseniami plnými predsudkov voči podozrivým osobám a demonštratívnym zatýkaním. Uvádza, že podľa výročnej správy Európskeho súdu pre ľudské práva za rok 2017 Bulharsko obsadilo jedno z popredných miest na zozname krajín porušujúcich Európsky dohovor o ľudských právach.

Thank you for your support, Radosveta Vassileva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international